Icon-Logo

גיבוי מרחוק

גיבוי מרחוק מאפשר לגבות את המידע הארגוני לאתר גיבוי חיצוני ומאובטח בענן.גיבוי מרחוק

מערכת הגיבוי המרוחק מותקנת על המחשב של הלקוח ומגבה מדי יום את המידע שהשתנה או התווסף. הגיבוי מתבצע על פי הגדרות דינאמיות שקובע הארגון כגון מה לגבות ומתי. המערכת מגבה את המידע לאתר גיבוי חיצוני ומאובטח בענן ומבטיחה אחזור פשוט במקרה של אובדן מידע מקומי.

קרא עוד
Icon-Logo

הוראות מס הכנסה

irs israel backup

כחלק מהוראות מס הכנסה בנוגע לניהול פנקסי חשבונות, נוצר בשנת 2003 תיקון להוראות מס הכנסה. התיקון קובע את הכללים והתנאים הנדרשים לשם שימוש במדיה האלקטרונית לצורך משלוח מסמכי תיעוד (כגון חשבוניות מס) כאשר הם חתומים בחתימה אלקטרונית מאובטחת או מאושרת, והענקת מעמד למסמכים הממוחשבים, הזהה לזה של מסמכי הנייר (כגון קיזוז מע"מ תשומות מחשבונית ממוחשבת).

קרא עוד
Icon-Logo

גיבוי מרוחק – יתרונות

גיבוי מרוחק – מדוע לעבור לגיבוי און ליין?

backup&restore

גיבוי מרוחק הינו השירות שאנו מציעים הינם שרותי גיבוי בתצורת ענן שאינן מצריכות כלל וכלל חומרה מקומית לארגון ואינן מצריכות התעסקות יומית עם שאלת הגיבוי.
מערכת הגיבוי שלנו מאפשרת לגבות נתונים ממחשבים ומשרתים ברשת, המצויים במערכות של בית העסק, בצורה אוטומטית לגמרי בדגש על אבטחה גבוהה באלגוריתם הצפנה מתקדם.

קרא עוד